previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Tæppeuddannelse

Ny Dansk Væveuddannelse

VÆVEHUSET I JYDERUP har oprettet en helt ny uddannelse, som alene handler om Tæppevævning. Optagelse af nye elever sker her i efteråret 2023. Uddannelsen starter januar 2024.

Tæppevævning markerer sig ved at være et felt for sig. Man kan kun delvis anvende sine generelle væveerfaringer, idet tæpper kræver særlige færdigheder, et bestemt håndelag og kendskab til specifikke metoder. Med den nye uddannelse i Tæppevævning vil man som elev blive i stand til at fremstille sine helt egne tæppedesigns. Det vil sige at kunne planlægge og styre fremstillingsprocessen fra A-Z.

Vævehuset i Jyderup arbejder tæt sammen med tæppeværkstedet Vævernes Hus på Kattrup Gods og er en aktiv del af den udvikling, der foregår på tæppeværkstedet  med håndværk og design. Uddannelsen bygger desuden på undervisers mange års erfaring og praktisering af tæppehåndværket.

I Vævehuset har vi en ny og anderledes tilgang til tæppefremstilling, idet vi gerne bryder med traditionelle opfattelser af, hvad tæpper er og kan.

Vi lægger særlig vægt på, at håndværk og design går hånd i hånd. Derfor er uddannelsen tilrettelagt som en vekselvirkning mellem tematisk designudvikling, væveteori og praktisk håndtering af håndværket.

Tæppeuddannelsen er for begyndere, øvede – og avancerede vævere, som aldrig eller kun i mindre grad har beskæftiget sig med Tæppevævning. Uddannelsen er for dem, der ønsker at finde ny inspiration og faglig udvikling.

Med tæppeuddannelsen vil man få kendskab til et stort katalog af teknikker og forskellige tæppekvaliteter. Desuden bliver man ejer af en omfattende prøve- og opskriftssamling og kunne opbygge en designpraksis, således at man kan designe på et mere kvalificeret niveau.

Efter 2 års træning med  håndværk og design og ikke mindst håndelag, vil man kunne være medvirkende til, at vigtig viden og kunnen om tæppevævning kan bevares og viderebringes i fremtiden.

Det første hold starter i januar 2024 med 6-7 personer.

Kriterier for optagelse

Tid og mulighed for at arbejde hjemme ca. 5 dage per modul

Egen solid væv

Villighed til at indgå i tæppeværkstedets rammer og fællesskab

Indhold

Tæppeuddannelsen i VÆVEHUSET indeholder:

  • 50 dages undervisning fordelt på 10 moduler (a´5 dage)
  • 50 dages hjemmearbejde (5 dage per modul)
  • 14 dages praktik i Vævernes Hus eller Vævehuset
  • Eksamensmodul (tilvalg)
  • Udstilling (tilvalg)

Tæppeuddannelsen varer 2 år.

 

Undervisningssted

Vævehuset i Jyderup

Skarridsøgade 29

4450 Jyderup

 

Tilmelding og henvendelse:

kontakt@vaevernes-hus.dk

Spørgsmål: tlf 50562522

Underviser og tilrettelægger:

Gitte Karlshøj, væver og designer

Pris

Tæppeuddannelsen koster 25.000 kr inkl. moms og materialer.

  • 10% rabat ved betaling af det fulde beløb.
  • Beløbet kan også afdrages over 4. rater.
  • 20% rabat for elever under 40 år.

Afgangsmodulet koster kr 2.500.

Skaftveksler koster ca. kr 1.500 (afhængig af bredde)

Jyderup

Tag med tog til Vævehuset i Jyderup. Vævehuset ligger et minut fra Jyderup Stationen.

Det er togforbindelse hver time fra/til København og Kalundborg

Der er fine muligheder for indkvartering i de lokale B&B.

Jyderup har 4 forskellige spisesteder og 4 supermarkeder.

Der er skønne naturomgivelser i Jyderup med sø og skov.

 

1. år

Modul 1 

27-31. januar

Tæppeteknik I omhandler traditionelle tæppeteknikker i Lærred og Kipper.

Vi sætter fokus på opsætning, materialelære, bindingslære og håndelag.

 

Modul 2 

23-27. marts

Designudvikling I handler om at opnå en designpraksis.

Vi tager udgangspunkt i de væveteknikker, vi har afprøvet i Modul I. Vi udvikler ideer og designs. Udarbejder formater på skitseplan. Arbejder med farvekombinationer, viklinger og farvekort. Desuden væver vi teknikprøver til hvert designoplæg.

Modul 3

25-30. maj

Tæpper med luv handler om at væve Rya, Flos, Nopp, Corduroy.

Med udgangspunkt i de nævnte teknikker væver vi forskellige bundvævningerne fx Korndrejl, Panama, Lærred, Kipper, Kuvikas, Taqueté osv.

Modul 4

21-25. september

Collingwood Teknikker er et kapitel for sig. Dette modul handler om Crossed Weft og Clasp.

Kurset omfatter også desigudvikling og træning i håndelag.

Modul 5

23-27. november

Opplukkede Teknikker fx Kuvikas, Beiderwand, Taquete, Samitum, Russisk vævning, Soumak.

Modulet handler om de mange forskellige måder, man kan opplukke teknikker og mønstre på.

De opplukkede teknikker giver frihed til at formgive mønsterrige designs. Opplukkede teknikker kan kompensere for mangel af skafter i væven eller mangel på damaskvæv eller skaftveksler.

  

2. år

Modul 6

25-29. januar

Tæppeteknik II omhandler Tæppevævning på partier. Vi anvender teknikker som de forenklede drejler, Munkebort, Kuvikas og Beiderwand. Vi har fortsat fokus på opsætning, materialelære, bindingslære og håndelag.

Modul 7

22-26. marts

Designudvikling af tæpper II handler om at opnå flere designerfaringer og designpraksis. Vi tager udgangspunkt i de væveteknikker, som indgår i Modul II (Partivævninger) og designer ud fra tematiske oplæg, udvikler vi nye ideer, designs, formater og farver med skitser, viklinger og væveprøver.

Modul 8 

24-28. maj

Skaftveksling handler om, hvordan man monterer en skaftveksler på væven. Skaftveksling er en udviddet for for partivævning, hvor partierne nødvendigvis ikke mere ligger fast i sølningen, som i den alm. partivævning. I kurset lærer man at beregne og væve sine mønstre i Taquete, Kuvikas, Samitum og 2-2 kipper. Det forudsættes at man køber en skaftveksler før modulet gennemføres.

Modul 9

27-30 sept. og 1. oktober

Tæppeteknik III omhandler Bindetrådsvævning med og uden bund fx Taquete og Kuvikas. Desuden arbejder vi med alternativ opsætning, partiel opbinding og dobbelt nedtrampning, bindingslære og håndelag.

Modul 10

22-26. november

Designudvikling af Tæpper III handler om at øge erfaringen med designfremstilling. Vi tager udgangspunkt i de teknikker, som indgår i Modul III (Bindetrådsvævninger fx Taquete, Samitum, Kuvikas og Beiderwand). Ud fra tematiske oplæg, udvikler vi nye ideer, designs, formater, og farver med skitser, viklinger og væveprøver.

Afgangsmodul

Efter de 10 Moduler er der mulighed for at tilmelde sig et eksamensmodul, som omfatter sparring og support i udviklingen af et afgangsprojekt.

Afgangsmodulet omfatter de designmetoder, som man gennem 2 år har lært. Efter forløbet afsættes, der 5 måneder til færdiggørelse af afgangsprojektet.

Afgangsprojektet vurderes af en ekstern censor og udstilles sammen med de øvrige afgangsprojekter på et offentligt udstillingssted.

Afgangsforløbet kan fravælges og er derfor ikke inkluderet i den nævnte pris.