previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Optagelse

Hvis du ønsker optagelse på Vævehusets 2 årige Tæppeuddannelse, skal du aflægge Vævehuset et besøg og sende os en ansøgning. Find ansøgningsskema under “væveuddannelse”.

Hvis du er helt uden vævebaggrund, skal du deltage i mindst et tæppekursus inden holdstart for at sikre, at du ved om tæppevævning er noget for dig. Du kan fx deltage i et af vores introduktionskurser i efteråret 2024.

Du får brug for en solid væv hjemme, så du kan udføre de 10 arbejdsopgaver, som uddannelsen består af. Vi kan hjælpe dig med anskaffelse af en sådan væv, hvis du endnu ikke har en.

 

Deltagelse i tæppeuddannelsen fordrer, at du er udholdende, har et godt helbred og kan møde stabilt. Vi forventer, du kan afsætte den nødvendige tid, der skal til for at opnå de nye færdigheder. Således skal du prioriterer dit fremmøde på de planlagte 10 undervisningsmoduler og kunne afsætte den fornødne tid, der skal til, for at kunne arbejde på og aflevere de 10 hjemmeopgaver, som er en vigtig del af tæppeuddannelsen.

 

Ansøgning

 • Ansøgningen sendes senest December 2024 til kontakt@vaevernes-hus.dk.
 • Ansøgningskema er vedhæftet denne skrivelse og kan også downloades
 • Vævehuset giver svar på din ansøgning senest 1. januar 2025.

Besøg i Vævehuset

 • Vævehusets introduktionsmøder tæller for ”et besøg”
 • Du kan også aftale et individuelt besøg i løbet af efteråret 2024.
 • Tilmelding til et intro-møde eller aftale om et besøg: kontakt@vaevernes-hus.dk

Introduktionskursus

 • Hvis du er uden væveerfaringer, er det et optagelseskrav, at du deltager i mindst et tæppekursus, så du ved, hvad tæppevævning er og hvad uddannelsen går ud på.
 • Vævehuset afholder 2 introduktionskurser i efteråret 2024:
 • 26-28. oktober 2024 kl. 9.30-16.30
 • 2-4. november 2024 kl. 9.30-16.30.
 • Tilmelding kontakt@vaevernes-hus.dk
 • Prisen for et introduktionskursus er kr 1.500 (beløbet fratrækkes uddannelsesgebyret kr 25.000, hvis du optages på uddannelsen).
 • Hvis du har væveerfaring, (f.eks. har du allerede deltaget i et tæppekursus i Vævehuset eller har en anden tæppeerfaring og/ evt. uddannelse), kan du blot deltage i et introduktionsmøde/besøge os i efteråret 2024 og sende din ansøgning.

Ansøgningsskema

 

Undertegnede søger hermed om optagelse på den 2 årige Tæppeuddannelse i Vævehuset for perioden 2025-2026.

 

1. Persondata

 

Navn

 

Adresse

 

E-mail

 

Telefon

 

 

 

2. Vævebaggrund

Jeg er……

(Sæt kryds)

_ begynder

_ øvet med flere års væveerfaring

_ avanceret med minimum 10 år væveerfaring

 

Gennemført væveuddannelse? Hvorfra/ hvornår?

 

 

 

Gennemførte kurser i tæppevævning? Hvorfra/ hvornår?

 

 

Andre oplysninger om din vævebaggrund?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Motivation og engagement

Beskriv din motivation for at søge optagelse på Tæppeuddannelsen ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv dit forhold til tæpper?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv dit generelle engagement i vævningen ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forventninger

Hvad er dine forventninger til Tæppeuddannelsen?

 

 

 

 

5. Tidsforbrug

Hvordan forholder du dig til de forventninger og krav, som Vævehuset stiller til dig som studerende på tæppeuddannelsen?

 

 

 

 

 

 

Har du mulighed for og tid til at deltage i undervisningen (5 moduler a 5 dage om året)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du tid til at arbejde hjemme med de væveopgaver, som ligger i uddannelsen (5-10 dage pr modul)?

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke forhindringer forudser du på forhånd, der kan være for dig i forhold til et stabilt fremmøde og levering af hjemmeindsatsen ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fremtidsplan

Hvad er din plan efter tæppeuddannelsen?

(Sæt kryds/ gerne flere krydser):

_   undervise i tæppevævning

_   fremstille tæpper til udstilling og salg

_   kombinere tæppevævningen med anden erhvervsmæssig beskæftigelse

_   bidrage med vævningen i sociale og frivillige sammenhænge

_   oprette og indgå projekter med vtæppevævningen som løftestang

_   Andet?

 

Andre kommentar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     __________                      ______________________________________________

     Dato                                                           Underskrift

 

 

                                                                                            

                                    

                                 & VÆVEHUSET