previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

ansøgningsskema

 

Undertegnede søger hermed om optagelse på den 2 årige Tæppeuddannelse i Vævehuset for perioden 2025-2026.

 

1. Persondata

 

Navn

 

Adresse

 

E-mail

 

Telefon

 

 

 

2. Vævebaggrund

Jeg er……

(Sæt kryds)

_ begynder

_ øvet med flere års væveerfaring

_ avanceret med minimum 10 år væveerfaring

 

Gennemført væveuddannelse? Hvorfra/ hvornår?

 

 

 

Gennemførte kurser i tæppevævning? Hvorfra/ hvornår?

 

 

Andre oplysninger om din vævebaggrund?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Motivation og engagement

Beskriv din motivation for at søge optagelse på Tæppeuddannelsen ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv dit forhold til tæpper?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskriv dit generelle engagement i vævningen ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forventninger

Hvad er dine forventninger til Tæppeuddannelsen?

 

 

 

 

5. Tidsforbrug

Hvordan forholder du dig til de forventninger og krav, som Vævehuset stiller til dig som studerende på tæppeuddannelsen?

 

 

 

 

 

 

Har du mulighed for og tid til at deltage i undervisningen (5 moduler a 5 dage om året)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du tid til at arbejde hjemme med de væveopgaver, som ligger i uddannelsen (5-10 dage pr modul)?

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke forhindringer forudser du på forhånd, der kan være for dig i forhold til et stabilt fremmøde og levering af hjemmeindsatsen ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fremtidsplan

Hvad er din plan efter tæppeuddannelsen?

(Sæt kryds/ gerne flere krydser):

_   undervise i tæppevævning

_   fremstille tæpper til udstilling og salg

_   kombinere tæppevævningen med anden erhvervsmæssig beskæftigelse

_   bidrage med vævningen i sociale og frivillige sammenhænge

_   oprette og indgå projekter med vtæppevævningen som løftestang

_   Andet?

 

Andre kommentar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     __________                      ______________________________________________

     Dato                                                           Underskrift

 

 

                                                                                            

                                    

                                 & VÆVEHUSET