previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider
Forsidelinkrevy

Nordic Weaving Network

Nordic Weaving Network er et netværk for Verdens væveinteresserede. Alle kan følge os.

Netværket henvender sig bredt til tekstilkunstnere både  professionelle og amatører, forskere, specialister og eksperter m.fl.

Netværket er initieret af Vævernes Hus i starten af 2018 og er endeligt etableret i marts samme år, hvor vi nedsatte den første  styregruppe bestående af 6 personer fra Danmark, Sverige, Island og Finland. Et norsk medlem er på vej ind.

Styregruppen repræsenterer pt. en række nordiske væveorganisationer, uddannelsessteder, universiteter, værksteder mm.

Med finansiel støtte fra Nordisk Kulturfond og Statens Kunstfond m.fl. gennemførte Vævernes Hus i juni 2018 sin 3. Vævefestival og et internationalt seminar, hvor  25 nøglepersoner fra i alt 8 nationer samledes for dels at definere begrebet Scandinavian Weaving og dels  at diskutere netværkets aktiviteter og fremtidsplaner.

Efterfølgende har Vævernes Hus formuleret en rapport om seminarets statements og konklusioner.

I rapporten præciseres det at det internationale/ nordiske  samarbejde i netværket bør foregå gennem en fælles digital platform. En vidensportal og et samarbejdsfora.

En ny ansøgning til Nordisk Kulturfond er derfor i oktober 2018 formuleret.

Vævernes Hus står sammen med Styregruppen NWN for denne ansøgning. Vi håber inderligt at modtage et positivt svar i december 2018, så vi kan blive mere synlige og komme i gang med at samle og dele oplysninger til glæde for vævere over hele verden.

Indtil etablering af netværkets hjemmesiden sker, kan man finde vej til os via Facebook gruppen Nordic Weaving Network.

Næste Vævefestival

Juni 2021

 

Med temaet:

Begyndelsen