previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

TÆPPEVÆRKSTEDET

 Et Tæppefællesskab

Vævernes Hus er et tæppeværksted, som holder til på Kattrup Gods nær Jyderup. Vi har i flere år arbejdet på at skabe en ny tæppesamling med titlen Danske Tæpper Sans & Samling. De første 30 tæpper er blevet fremstillet og vist i september 2023 ved en stor udstillingsbegivenhed på Kattrup Gods.
 
Projektet Danske Tæpper Sans & Samling handler om at bevare dansk tæppevævning, inden den særlige tæppeviden og -kunnen forsvinder med den ældre generation af tæppevævere. Vi håber med vores indsats at kunne booste interessen for tæpper. Ikke mindst er det håbet, at de yngre generationer vil få interesse for tæppevævning og opsøge den viden, der skal til, for at kunne fremstille tæpper.
 
Den første tæppesamling, Danske Tæpper Sans & Samling I, som består af 30 tæpper i 30 forskellige teknikker, tager udgangspunkt i naturen og det danske planterige. Vi har hentet inspiration til vores farvekombinationer i 5 danske planter: Slåen, Rabarber, Tang, Hyben og Kermebær. Vi har været optaget af den nordiske vævetradition, de såkaldte gemte og næsten glemte teknikker, Peter Collingwoods tæppeunivers og Bauhausmesteren Josef Albers farvelære og -eksperimenter.
Tæppesamlingen er ikke til salg. Men købe-interesserede kan bestille nye tæpper med udgangspunkt i de eksisterende 30 designs. Planen for de 30 tæpper er at udstille dem i Danmark og Norden. Tæpperne skal også på sigt opbevares i en studiesamling, hvor vævere og kunstnere, forskere og samlere kan får mulighed for at studere det særlige tæppehåndværk, teknikker og designs, som vi har anvendt.
Tæppesamlingen er endnu ikke fuldbragt. Vævernes Hus fortsætter med flere tæpper. I øjeblikket  arbejder vi på et nyt oplæg til det næste tæppeprojekt, Danske Tæpper Sans & Samling II med 30 nye tæppedesigns. Vi regner med at gå i gang med udviklingen af den nye samling i starten af 2024. De nye ideer skal udfoldes med masser af prøvevævninger, nye formater, teknikker og farver før vi kan gå i gang med tæppevævningen. Det tager lige så lang tid at udvikle et designe som at væve tæppet.
Værkstedet Vævernes Hus er ledet af væverne Helle Kunde og Gitte Karlshøj. 25 vævere over hele landet indgår i udviklingen og fremstillingen af de mange tæpper. Nye vævere, som vil bidrage, være med, lære og opleve kan melde sig ved henvendelse til Vævernes Hus:  kontakt@vaevernes-hus.dk

.