previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Vævernes Hus & Vævere i Vestsjælland

Vævernes Hus i Vestsjælland er en dynamisk aktør med et enestående fællesskab mellem ildsjæle og entusiaster. Vi er en designvirksomhed med en levende væveskole og et eksperimenterende tæppeværksted.
 
Sammen med foreningen Vævere i Vestsjælland igangsætter vi projekter, som formidler viden om vævning. vi fortæller om særlige epoker og vigtige personligheder i dansk vævehistorie. Vi udvikler og formidler projekter i tæt samarbejde med lokale museer, nationale og nordiske samarbejdspartnere. 
 
Vi er optaget af det gamle vævehåndværk og de uendelig mange designmuligheder. Vi anvender næsten-glemte teknikker på nye og anderledes måder og lægger vægt på, at vores tekstiler får et nyt og levende udtryk, der giver ekko i nutiden. Samtidigt er det vores inderste ønske at overdrage viden og håndværk til yngre generationer af tekstilinteresserede, så de unge kan bringe vævningen sikkert ind i fremtiden.
Udgivelser Forlaget Vævernes Hus

400 vævninger

En vestsjællandsk tekstilsamling

 

Vævernes Hus & Vævere i Vestsjælland

Med udstilling af 400 vævninger vil Vævernes Hus og Vævere i Vestsjælland bidrage til at fremtidssikre vævehåndværket og den levende tradition, som ubrudt har eksisteret i mere end 8.000 år i Danmark. Vores indsats er frivillig, og vi arbejder for at bevare vævningen, ved fortsat at udvikle på både håndværk og design og ved at anvende vævningen som løftestang til nye tiltag indenfor undervisning, kunst, kultur og erhverv. Vi ønsker fremdeles at inspirere og motivere ikke mindst de unge væveinteresserede til at opnå færdigheder og dygtiggøre sig i vævehåndværket, således at de med deres generationer kan være med til bringe vævningen ind i fremtiden.

 

Et vestsjællandsk perspektiv

Sammen med Vævernes Hus har Vævere i Vestsjælland med sine mange initiativer og særegne væveprojekter været med til at gøre Vestsjælland kendt for vævningen. Ligesom Æbeltoft er kendt for glaspustning, Middelfart og Bornholm for Keramik og Tønder for kniplinger, har væverne i Vestsjælland med årene opnået status som et vigtigt epicentre for dansk vævningen.

 

Vævninger med kulturhistorie

De 400 vævninger, som vi viser på Kattrup Gods, er blevet til gennem en række væveprojekter, som Vævere i Vestsjælland og Vævernes Hus har sat i værk gennem de sidste 10 år.
I væveprojekterne har vi ofte indlagt et kulturhistorisk aspekt, som vi bl.a forsøger at aktualisere gennem fremstilling af nye tekstiler. Vores vævninger er tit relateret til en særlig epoke eller en vigtig kulturpersonlighed i vævehistorien. I flere sammenhænge har Museum Vestsjælland som en af vores samarbejdspartnere, hjulpet os med at grave dybere ned i den danske vævehistorie.

Et eksempel på et af vores kulturhistoriske væveprojekter, er den 7,20 meter lange gobelin, Kalundborg Korsriddertapet, som med 12 historiske scenerier formidler historien om Kalundborgs fortid som korsridderby. Museum Vestsjælland har leveret det historiske input til tapetet og 9 medlemmer i Vævere i Vestsjælland har fremstillet gobelinen. I 2015 donerede vi tapetet til Kalundborg Museum (afdeling af Museum Vestsjælland), hvor det vises i den permanente samling til glæde for mange grupper museumsbesøgende.

Gobelinen vil, udlånt af Museum Vestsjælland, blive vist i den kommende udstillings- begivenhed.

 

Håndværk og design

De 400 vævninger er naturligvis også et udtryk for vores lidenskab for håndværk og design.
Vi har særlig fokus på, hvordan man udvikler nye og moderne vævninger udfra studier af gamle tekstiler. Vi tager ofte udgangspunkt i de gamle vævemestres værker, idet vi lader os inspirere af deres ideer, som vi retolker og gendesigner med nye farvekombinationer og anderledes anvendelseformer. De gamle tekstiler får i en ændret version et nyt og levende udtryk, der giver ekko i vores tid. Vi studerer og retolker ikke mindst gamle væveteknikker.

Projektet Danske Tæpper Sans & Samling (2019-2022) er et eksempel på, hvordan vi genanvender gamle væveteknikker.
Ved at udforske og videreudvikle teknikker og håndværk, har vi kunnet designe og væve en helt ny samling tæpper med 30 nye designs. Vi har desuden bustet dansk tæppevævning ved at oplære og undervise omkring 250 danske vævere i tæppevævning gennem de sidste 7 år. Formålet med Danske Tæpper Sans & Samling er at give nyt liv til en ”truet art”, det danske håndvævede tæppe. Med den nye tæppesamling vil vi især gerne vise de helt unge væveinteresserede, hvordan man gør.

 

Samarbejde og fællesskab

De 400 vævninger er blevet til i frivillighed, samarbejde og fællesskab.
Vævere ved, om nogen, hvad samarbejde betyder: Fremfor at udføre den langsommelige arbejdsproces alene, kan man med flere hænder komme hurtigere frem til målet.
I tæppeværkstedet Vævernes Hus arbejder vi kollektivt og når vi skal præsentere en ny vævning, må vi i reglen nævne en lang række navne, for alle bidragende vævere må omtales for deres indsats: En væver står for ide og design, en anden for den tekniske udvikling, en tredie væver for beregning af tæppet og opsætning af væven, mens en fjerde og femte væver udfører vævearbejdet og monteringen. Det kræver koordinering og samarbejde at arbejde kollektiv med vævningen.
Den kollektive indsats er en meget givende arbejdsform, for med flere hænder kan man komme dybere ind i udviklingsprocessen, undersøge alle hjørner af designet og justere håndværket til perfektionisme, inden vævearbejdet går i gang. Det lønner sig at være grundig med forberedelsesfasen. Samtidigt giver arbejdsformen nye erfaringer – ikke kun for den enkelte væver- men faktisk for en hel gruppe.

Fællesskabet giver desuden plads til forskellighed og befordrer en bredere inklusion og mangfoldighed end det ofte ses i det øvrige samfund. Vævning kan som aktivitet udfoldes på mange niveauer og med forskellige sværhedsgrader for både børn, unge og ældre.
Vi hilser alle velkommen, som vil og har lyst til at være med i Vævere i Vestsjælland og Vævernes Hus, både dem med væveerfaring og dem uden.

Vi har udad til gennem årene haft samarbejde med mange forskellige faglige grupper, forskere såvel som andre kategorier af håndværkere i både Danmark og Norden. Et eksempel på et bredere og mere tværgående samarbejde er et nyt projekt, som vi har sat i værk i 2022: Projektet involverer 50 vævere fra 10 sjællandske, fynske og jyske væveforeninger.

Med projektet ønsker vi at markere, at puder ofte kan være små kunstværker i sig selv, men på trods heraf opnår de sjældent den anerkendelse og opmærksomhed, som de fortjener.
Vi har derfor besluttet at vise puder som ”kunst” og har således skabt 2 skulpturelle værker i størrelsen 2,4 m x 2,4 m, hvori der i hvert værk indgår en masse nyvævede puder.