previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Vævere i Vestsjælland

Foreningen

 

Vævere i Vestsjælland er en forening.

Foreningens formål er at brande Vestsjælland på vævningen og den kulturarv, der knytter sig til dette felt.

Alle med interesse og engagement for vævning, væveprojekter og – aktiviteter er velkommen til at deltage som medlem.

 

Foreningen blev stiftet i 2013 af lokale vævere: Irene Wiborg, Karen Andersen, Elizabeth Pien, Kathrine Brandstrup og Gitte Karlshøj.

Vævere i Vestsjællands bestyrelse er i dag præsenteret ved Margrethe Agger, Anne Jakobsen, Rie Koustrup, Hanne Jensen Holm, Gitte Karlshøj med suppleanterne Anne Marie Pedersen og Lisbeth Telling.

I august 2023 fejrer foreningen sit 10 års jubilæum med bl.a. en stribe udstillinger, der vises forskellige steder i Vestsjælland. Nærmere program om de enkelte udstillinger kommer senere på denne side.

 

Henvendelse vedr. medlemskab: kasserer@vaevere-vestsjaelland.dk

Kontingent for 2022: kr 150

Henvendelse i øvrigt: kontakt@vaevere-vestsjaelland.dk

Program for 4 udstillinger i august 2023 i Vestsjælland:

 

Retroperspektivisk udstilling

Vævere i Vestsjælland viser et udsnit af de sidste 10 års væveproduktion

 

Pude-Skulpturer

Resultatet af et unikt væveprojekt som udover Vævere i Vestsælland også involverer en række andre væveforeninger, vævekredse og vævehuse

 

Danske Tæpper/ Sans og Samling

Vævernes Hus viser 30 tæpper i 30 forskellige teknikker i Vestsjælland august-sept 2023

 

Billedvævninger

Vævere i Vestsjælland viser billedvævning i vævehuset Selchaushus´galleri