previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Nordic Weaving Network

NWN

Nordic Weaving Network henvender sig til alle inklusivt studerende med interesse og engagement for den nordiske vævning: vævere, forskere, samlere, kuratorer m.fl.
 
NWN ønsker at synliggøre den nordiske vævning og designhistoriske kulturarv som et væsentligt udgangspunkt for fortsat udvikling og nyskabelse af håndværk og design.
 
I NWN ønsker vi at stimulere til samarbejde mellem vævere og andre faggrupper fx relevante håndværksfag og akademiske discipliner med interesse for den nordiske vævning.
 
 
 

NWNs stand i Hall C

Listen

NWN offenliggør en liste over nordiske uddannelsessteder, organisationer og sammenslutninger, hvor vævningen er ”Den røde tråd”. Kom forbi vores stand i Hall C og få listen udleveret.

 

Talks

Kom og hør om Nordens væveikoner og aktuelle nordiske væveprojekter.

NWN afholder en foredragsrække med 2 talks hver dag leveret af 6 spændende nordiske forskere og vævere.

Det er gratis at deltage i foredragene.

Foredragene foregår i Arenaen. Se program.

 

Vævecamp 2023-2024

Kom og få mere at vide om Vævecamp i Danmark for unge Nordiske Vævere.

 

Nordiske udgivelser

NWNs stand præsenterer også forskellige nordiske bøger og udgivelser.

 

Ikon NWN.

7 nordiske foredrag

Gratis Adgang

På VÄV22 i Arenaen,
lokale 18, 3. Etage
  • Spørg om vej: NWNs stand Hall C
  • Foredragene foregår på de nordiske sprog/ engelsk.
  • Svensk-Danska kulturfonden støtter indsatsen.

Torsdag 22/9 2022

13.00-13.20

Den svenske væver Karin Bergöö Larsson.

Eva Sundstrøm, Textilvetare och kulturhistoriker, Sverige

13.30-13.50

The Icelandic Weaving Landscape

Herborg Sigtryggsdóttir, Væver, Chairman for the Icelandic Association of weavers, Island

Fredag 23/9 2022

13.00-13.20

Den finske væver Dora Jung

Päivi Fernstrøm, Phd. Docent, Craft Studies, Helsingfors Universitet, Finland

13.30-13.50

Danske Tæpper/ Sans & Samling

Gitte Karlshøj, væver og designer, Selchaushus & Vævernes Hus, Danmark

Lørdag 24/9 2022

13.00-13.20

De danske vævere Kirsten og John Becker

Tove Engelhardt Mathiassen, gæsteforsker CTR, Københavns Universitet, Danmark

13.30-13.50

Vævelandskabet på Færøerne

Guðrun Olsen, væver, Færøerne

14.00-14.30

Svensk Tveed

Stefan Moberg, væver og spinder, Sätergläntan Institutet för slöjd och hantverk, Sverige

 
 

NWN

Welcome

Nordic Weaving Network is aimed at everyone including students with an interest and involvment in the Nordic weaving: weavers, researchers, collectors, curators ect.    

 

NWN wants to make the Nordic weaving and design historical cultural heritage visible as an important starting point for continued development and innovation of craftsmanship and design.

 

In NWN, we want to stimulate collaboration between weavers and other professional groups, such as relevant craft and academic disciplines with an interest in Nordic weaving.

NWN’s stand will be found in Hall C

 

The Nordic List

NWN publishes a list which links to the Nordic educational institutions, organizations and associations where weaving is “The Red thread”.

 

7 Talks

Come and hear about some Nordic weavers and Nordic weaving projects. NWN holds 6 lectures with 2 talks every day delivered by 6 exciting Nordic researchers and weavers.

The lectures take place in the Arena.

 

Weaving Camp in Denmark for young Nordic weavers 2023-2024